გამყიდველი, ინდ. მეწარმე გიორგი კობაძე, იგივე ინტერნეტ მაღაზია CHANTASHOP.GE შემდგომში გამყიდველი, ხელმძღვანელობს რა საქართველოს კანონით მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ და ითვალისწინებს მომხმარებელთა (შემდგომში მყიდველი) ინტერესებს, განსაზღვრავს ნივთის უკან დაბრუნების პოლიტიკას, რომელსაც ეთანხმება მომხმარებელი ნივთის შეძენის დროს.
ნივთის  უკან დაბრუნება ხდება იმ შემთხვევაში თუ:

  • ნივთს აღმოაჩნდა რაიმე ქარხნული წუნი ან დეფექტი ან შეცდომით იქნება მიწოდებული სხვა ნივთი
  • კომპანია იღებს ვალდებულებას დაიბრუნოს ნივთი და აანაზრაუროს ნივთის ღირებულების 100% იმ შემთხვევაში, თუ ნივთს აღმოაჩნდება ტრანსპორტირების შედეგად გამოწვეული  ფიზიკური დაზიანება. ამისათვის მომხმარებელმა უნდა წარმოადგინოს ნივთის შესაბამისი ფოტო მასალა არაუგვიანეს ერთი კალენდარული დღის ვადში, მეილზე გამოგზავნით: info@chantashop.ge
  • მყიდველმა უნდა გაითვალისწინოს, რომ ნივთის უკან დაბრუნების შემთხვევაში კომპანია არ იღებს ვალდებულებას უკან დააბრუნოს ტრანსპორტირების ხარჯები;
  • ზემოთ ჩამოთვლილის გარდა, სხვა არც ერთ შემთხვევაში კომპანია არ იღებს ვალდებულებას დაიბრუნოს ნივთი და მყიდველს აუნაზღაუროს მისი ღირებულება.
  • პროდუქტის დასაბრუნებლად მყიდველი უნდა მობრძანდეს ჩვენს ოფისში (ვაჟა-ფშაველას #16) და წარმოადგინოს დასაბრუნებელი პროდუქტი.